2/17/2023

Wakushoppu 19.2. - Dahl/Dalen/Søvik (NO) / Han Quin (USA/IT/CZ)


Březnové Waku - 7.3.2023 - 19.30 - v Punctu - se blíží. Tentokrát s norskými hosty a novým  kvartetem Han Quin! Těšte se na improvizaci akustických nástrojů, v případě kapely Han Quin i v kombinaci s elektronikou a počítačem......

  

March Waku - 7.3.2023 - 19.30 - at Punctum - is coming. This time with norwegian guests and new quartet Han Quin! Look forward to hear improvisation of acoustic instruments, in the case of Han Quin combined with live electronics and computer..... 


Dahl/Dalen/Søvik

Dahl/Dalen/Søvik is an improvising trio based in Oslo. With background in free jazz, noise and avantgarde they play music in the tradition of modern free improvisation, inspired by Anthony Braxton, Mette Rasmussen, Ingebrigt Håker Flaten ect. 

The trio consists of Amalie Dahl (Dafnie, Trondheim Jazz Orchestra) on alto saxophone, Henrik Sandstad Dalen (Passe Planta, Sex Magick Wizards) on double bass, and Jomar Jeppsson Søvik (Actual Music) on drums. 

The three of them are part of the improvised music environment in Oslo. The band will release their first album “Fairytale for Daydreamers” on March 3rd, with Nice Things Records, which was recorded live at Kafé Hærverk 29th of September 2022. They are going on European release tour in March as well!

 Han Quin

Han Quin is a new electroacoustic group working with sustained tones, feedback and the rhythms of micro intervals.


Elia Moretti – vibraphone 

George Cremaschi – contrabass 

Michal Zbořil – electronics 

Matthew Goodheart – computer-actuated metal percussion

 2/14/2023

Wakushoppu 19.1. – Meandér + Procházka-Ježek-Pelikán

 (for english scroll down) 

Únorové Wakushoppu vychází na sv. Valentýna. Svátek zamilovaných strávíme pohledem a poslechem obrazových a zvukových manipulací v podání tria Procházka-Ježek-Pelikán a vychutnáme si ladné serenády improvizačně hlukového seskupení Meandér, které pro tento večer vystoupí v triu. Volba vhodného dress-codu stejně jako nošení přáníček, bonboniér a jiných propriet je pro tento speciální večer otevřená volné interpretaci a v ideálním případě i volné improvizaci každé*ho z vás.

Meandér
Improvizačně hlukové duo bubeníka Filipa Tománka a kytaristy Vojtěcha Výravského si pro Wakushoppí Valentýnský večírek přizvalo basistu Luana Goncalvese. Uvidíme, kam se pro Meandér klasické proplétání hlukových stěn s harmonickými pasážemi, někdy až groovových rytmů s barvitou bubenickou psychedelií posune s přidáním místy až basovou dekonstrukcí Luana Goncalvese.

Procházka-Ježek-Pelikán
Experimentální filmař Martin Ježek se pro tento set spojí s instrumentalisty Vojtěchem Procházkou a Patrikem Pelikánem. Společně nám ukážou souhru mezi improvizovanou manipulací filmového materiálu a zvuky kláves, saxofonu a různých elektronických nástrojů. Jisté je jen to, že to bude přinejmenším lehce zašpiněné a vskutku hravé!

-EN-

February's Wakushoppu comes out on Valentine's Day. We'll spend the lovers' holiday experiencing image and sound manipulations performed by the trio Procházka-Ježek-Pelikán and enjoying the graceful serenades of the improvisational noise group Meandér, who will perform in trio for this evening. The choice of the suitable dress-code for this special evening as well as bringing cards, chocolate or other Valentine’s Day appropriate things is up to your own ideally freely improvised decision.

Meandér
is a noise-improv duo consisting of a drummer Filip Tománek and a guitarist Vojtěch Výravský. For this session they invited Luan Goncalves to play alongside them. We will hear if Meandér’s classic combination of walls of noise and harmonic passages and sometimes groovy rhythms with colourful drumming psychedelia shifts with the addition of Luan Goncalves’ specific playstyle ranging from drones to bass guitar deconstruction.

Procházka-Ježek-Pelikán
Experimental filmmaker Martin Ježek teams up with instrumentalists Vojtěch Procházka and Patrik Pelikán for this one-time performance. They will show us the interplay between an improvised manipulation of film material with improvised playing on keyboards, saxophone, and various electronic instruments. Their set will certainly be at least a bit nasty and extremely playful!12/19/2022

Wakushoppu 18.3. - Ingrid Frivold, David Pevný, AZ


 (for english scroll down)

První díl Wakushoppu v roce 2023 bude 10.1. v 19:30 v Punctu. Lednové číslo bude ve znamení prolnutí klasických nástrojů a elektroniky v improvizaci.

Ingrid Frivold, norská trumpetistka, v rámci společného setu spojí síly s Davidem Pevným, tvůrcem všemožných audio systémů v Pure Data, aby prozkoumali a předvedli možnosti použití trubky jako nástroje samotného a zároveň jako zdroje zvuku pro jeho metamorfózy v programovacím prostředí Pure Data.

Ingrid Frivold (NOR) – trubka
David Pevný – Pure Data


 AZ je duo Martina Alacama a Michala Zbořila. Jeden kombinuje kytaru s modulárem, druhý se nechává zaměstnávat pouze moduláry a jinými syntezátory. V tomto čtyřrukém setu elektronika zaujme roli dalšího generátoru zvuků, čímž si vedle kytary zajistí svou nezávislou pozici v rámci komunikace mezi univerzy zvuku.

Martin Alacam (TUR) – kytara, elektronika
Michal Zbořil – elektronika

 

~EN~

The first Wakushoppu session of 2023 is happening on 10.1. at 19:30 at Puctum-Krásovka. This instance is focused on connection between electronics and traditional insturments in a context of improvised music.

Ingrid Frivold, a norwegian trumpet player, and David Pevný, a maker of various audio systems in Pure Data, dedicate their set to an exploration and a presentation of potentials of trumpet usage both as an instrument on it's own and as an sound source for further sound metamorphoses that are done by running a trumpet through computer algorithms.

Ingrid Frivold (NOR) – trumpet
David Pevný – Pure Data


AZ is a duo of Martin Alacam and Michal Zbořil. One of them combines a guitar with a modular synthesizer while the other one works with modular and other synthesizer systems. In this four-handed set electronics takes on a role of an another sound generator which enables it to stand independently in a communication with guitar between universes of sound.

Martin Alacam (TUR) – guitar, electronics
Michal Zbořil – electronics11/17/2022

Wakushoppu 18.2. - TONGU, WRBLAJA

(for english scroll down)

Druhý díl 18. semestru Waku se blíží. 6.12. 19.30. v Punktu. Tentokrát v duchu improvizace a živých nástrojů. Bude toho dost. Mikulášská nadílka. 


WRBLAJA

Improvizační set nové sestavy. Hlubší než obvykle! – Wroble na baryk, Štěpán na tubu a  na blány a palice Petr.

Michal Wróblewski – baryton saxofon

Štěpán Janoušek – tuba

Petr Balhar - bicí   


TONGU

Hudba z různých kořenů, které se vzájemně - s notnou dávkou improvizace - proplétají do nových struktur. Líhne se živoucí hmota, neidentifikovatelný útvar, šlachovitý orgán obmotávající mysl i srdce (TONGU). Co přijde, nevíme. Antény jsou nastraženy. Kdo má uši, slyš. 

- POSTDEPRESSIVE ROCKJAZZROLL

- CLUSTERDRONES

- CALYPSO-PERIODIC-LIMB-MOVEMENT-DISORDER-TANZ

- MICROTONAL CADENZAS


Martin Debřička – saxofony

Jan Jirucha – trombon, tuba

Michal Nejtek – klavír, syntezátory

Štefan Szabo - kytara

Luan Gonçalves – kontrabas, baskytara

Jakub Švejnar – bicí nástroje, perkuse, hračky, no-input mix                                                


~EN~

The second part of the 18th semester of Waku is coming. 6.12. 19.30. at Punctum. This time in the spirit of improvisation and live instruments. There will be plenty. Mikuláš's gift.


WRBLAJA

Improvisational set of a new line-up. Deeper than usual! – Wroble on baryk, Štěpán on tuba and Petr on membranes and sticks.

Michal Wroblewski – baritone saxophone

Štěpán Janoušek – tuba

Petr Balhar - drums


TONGU

Music from different roots, which intertwine with each other - with a significant amount of improvisation - into new structures. A living matter hatches, an unidentifiable entity, a sinewy organ wrapping around the mind and heart (TONGU). We don't know what will come. The antennae are baited. He who has ears, hear.

- POST-DEPRESSION ROCKJAZZROLL

- CLUSTERDRONES

- CALYPSO-PERIODIC-LIMBS-MOTION-DISORDER-TANZ

- MICROTONAL CADENCE


Martin Debrička – saxophone

Jan Jirucha – trombone, tuba

Michal Nejtek – piano, synthesizers

Štefan Szabo - guitar

Luan Gonçalves – double bass, bass guitar

Jakub Švejnar – drums, percussion, toys, no-input mixPhotos by Slava Kroilov:

Photos by Vivien Hamzová:

10/08/2022

Wakushoppu 18.1: Dorota (HU), oBora

(for english scroll down)

Wakushoppu se vrací! Po cirka dvouleté pauze pokračujeme v žižkovském prostoru Punctum–Krásovka, kde plánujeme setkání každé první úterý v měsíci. Datum začátku 18. semestru tak padne na 1. listopadu!
Nová éra Wakushoppu se oživuje v režii Debřička & Pátra – s radostí naskakujeme do parádně rozjeté lokomotivy Federsel & Phaerentz a doufáme, že s námi pojedete dál... Příští zástavka je:

Dorota
Maďarské trio (Áron Porteleki, Daniel Makkai, David Somló). Po různých experimentech spojujících etnickou hudbu s volnou improvizací a punkem (které vyvrcholily v multimediálním díle FRIK složeným ze tří alb, dvou filmů a interaktivních stránek rozšiřujících dílo o text a audionahrávky) zahraje Dorota v duchu své poslední nahrávky s názvem „Solar the Monk“. Album se zaměřuje na metaforu mnicha. Solar the Monk je útočištěm, reflexí, zkoumáním nových způsobů a forem existence ve světě spěchajícím ke konci. V souladu s předchozími nahrávkami plnými volné improvizace se na novém albu Doroty mísí syrové a silné punkrockové zvuky se súfijskými, berberskými, mongolskými a buddhistickými vlivy.

oBora
oBora je proměnlivé uskupení, jehož členy (pro tento večer Lucie Páchová, Jakub Švejnar, Klaas Boelen, Jana Nunčič) propojuje zájem o variabilní vrstvy vnímání, naslouchání různým místům, extrémní hladiny dynamik a spojování syrových vizualit a objektů. Jejich dosavadní spolupráce se proplétá napříč různými hudebními, scénickými i audiovizuálními projekty. oBora vychází z hněvu, hluku, selhání, řevu, suchého beatu, sinusoid, apatie, fragmentárních výpovědí, plytké propagandy, patosu, teleskopických obrazů, ticha a vzájemného neporozumění. Podle obecné definice je obora kus lesa obehnaný plotem zamezujícím pohybu lidí a zvířat ven či dovnitř.

-----------------------------------------

Wakushoppu is back! After a break of about two years, we continue in the Žižkov space Punctum–Krásovka. We plan to meet every first Tuesday of the month. The first date of the 18th semester will fall on November 1.!
The new era of Wakushoppu is coming back to life - curated by Debřička & Pátra - we are happy to jump into the great Federsel & Phaerentz locomotive and we hope that you will continue the ride with us... The next stop is:

Dorota
Hungarian trio (Áron Porteleki, Daniel Makkai, David Somló). After various experiments combining ethnic music with free improvisation and punk (which culminated in the FRIK - multimedia work consisting of three albums, two films, and interactive pages expanding the work with text and audio recordings). Dorota will play in the spirit of their last album entitled "Solar the Monk". The album focuses on the metaphor of being a monk. Solar The Monk is a retreat, a reflection, the exploration of new ways and forms of existence in a world rushing to the end. Following the practice of earlier records on free improvisation, Dorota's new album blends raw and powerful punk rock sounds with Sufi, Berber, Mongolian, and Buddhist influences.

oBora
The members of oBora (Lucie Páchová, Jakub Švejnar, Klaas Boelen, Jana Nunčič) are connected by an interest in variable layers of perception, listening to different places, extreme levels of dynamics, and combining raw visuals and objects. Their collaboration intertwines across various musical, scenic, and audiovisual projects. oBora comes from anger, noise, failure, roar, dry beat, sinusoids, apathy, fragmentary statements, shallow propaganda, pathos, telescopic images, silence, and mutual misunderstanding. According to the general definition - "obora" is a piece of forest surrounded by a fence preventing the movement of people or animals in and out.

 

 

 

Dorota
 

Photos by Slava Kroilov: