12/19/2022

Wakushoppu 18.3. - Ingrid Frivold, David Pevný, AZ


 (for english scroll down)

První díl Wakushoppu v roce 2023 bude 10.1. v 19:30 v Punctu. Lednové číslo bude ve znamení prolnutí klasických nástrojů a elektroniky v improvizaci.

Ingrid Frivold, norská trumpetistka, v rámci společného setu spojí síly s Davidem Pevným, tvůrcem všemožných audio systémů v Pure Data, aby prozkoumali a předvedli možnosti použití trubky jako nástroje samotného a zároveň jako zdroje zvuku pro jeho metamorfózy v programovacím prostředí Pure Data.

Ingrid Frivold (NOR) – trubka
David Pevný – Pure Data


 AZ je duo Martina Alacama a Michala Zbořila. Jeden kombinuje kytaru s modulárem, druhý se nechává zaměstnávat pouze moduláry a jinými syntezátory. V tomto čtyřrukém setu elektronika zaujme roli dalšího generátoru zvuků, čímž si vedle kytary zajistí svou nezávislou pozici v rámci komunikace mezi univerzy zvuku.

Martin Alacam (TUR) – kytara, elektronika
Michal Zbořil – elektronika

 

~EN~

The first Wakushoppu session of 2023 is happening on 10.1. at 19:30 at Puctum-Krásovka. This instance is focused on connection between electronics and traditional insturments in a context of improvised music.

Ingrid Frivold, a norwegian trumpet player, and David Pevný, a maker of various audio systems in Pure Data, dedicate their set to an exploration and a presentation of potentials of trumpet usage both as an instrument on it's own and as an sound source for further sound metamorphoses that are done by running a trumpet through computer algorithms.

Ingrid Frivold (NOR) – trumpet
David Pevný – Pure Data


AZ is a duo of Martin Alacam and Michal Zbořil. One of them combines a guitar with a modular synthesizer while the other one works with modular and other synthesizer systems. In this four-handed set electronics takes on a role of an another sound generator which enables it to stand independently in a communication with guitar between universes of sound.

Martin Alacam (TUR) – guitar, electronics
Michal Zbořil – electronics11/17/2022

Wakushoppu 18.2. - TONGU, WRBLAJA

(for english scroll down)

Druhý díl 18. semestru Waku se blíží. 6.12. 19.30. v Punktu. Tentokrát v duchu improvizace a živých nástrojů. Bude toho dost. Mikulášská nadílka. 


WRBLAJA

Improvizační set nové sestavy. Hlubší než obvykle! – Wroble na baryk, Štěpán na tubu a  na blány a palice Petr.

Michal Wróblewski – baryton saxofon

Štěpán Janoušek – tuba

Petr Balhar - bicí   


TONGU

Hudba z různých kořenů, které se vzájemně - s notnou dávkou improvizace - proplétají do nových struktur. Líhne se živoucí hmota, neidentifikovatelný útvar, šlachovitý orgán obmotávající mysl i srdce (TONGU). Co přijde, nevíme. Antény jsou nastraženy. Kdo má uši, slyš. 

- POSTDEPRESSIVE ROCKJAZZROLL

- CLUSTERDRONES

- CALYPSO-PERIODIC-LIMB-MOVEMENT-DISORDER-TANZ

- MICROTONAL CADENZAS


Martin Debřička – saxofony

Jan Jirucha – trombon, tuba

Michal Nejtek – klavír, syntezátory

Štefan Szabo - kytara

Luan Gonçalves – kontrabas, baskytara

Jakub Švejnar – bicí nástroje, perkuse, hračky, no-input mix                                                


~EN~

The second part of the 18th semester of Waku is coming. 6.12. 19.30. at Punctum. This time in the spirit of improvisation and live instruments. There will be plenty. Mikuláš's gift.


WRBLAJA

Improvisational set of a new line-up. Deeper than usual! – Wroble on baryk, Štěpán on tuba and Petr on membranes and sticks.

Michal Wroblewski – baritone saxophone

Štěpán Janoušek – tuba

Petr Balhar - drums


TONGU

Music from different roots, which intertwine with each other - with a significant amount of improvisation - into new structures. A living matter hatches, an unidentifiable entity, a sinewy organ wrapping around the mind and heart (TONGU). We don't know what will come. The antennae are baited. He who has ears, hear.

- POST-DEPRESSION ROCKJAZZROLL

- CLUSTERDRONES

- CALYPSO-PERIODIC-LIMBS-MOTION-DISORDER-TANZ

- MICROTONAL CADENCE


Martin Debrička – saxophone

Jan Jirucha – trombone, tuba

Michal Nejtek – piano, synthesizers

Štefan Szabo - guitar

Luan Gonçalves – double bass, bass guitar

Jakub Švejnar – drums, percussion, toys, no-input mixPhotos by Slava Kroilov:

Photos by Vivien Hamzová:

10/08/2022

Wakushoppu 18.1: Dorota (HU), oBora

(for english scroll down)

Wakushoppu se vrací! Po cirka dvouleté pauze pokračujeme v žižkovském prostoru Punctum–Krásovka, kde plánujeme setkání každé první úterý v měsíci. Datum začátku 18. semestru tak padne na 1. listopadu!
Nová éra Wakushoppu se oživuje v režii Debřička & Pátra – s radostí naskakujeme do parádně rozjeté lokomotivy Federsel & Phaerentz a doufáme, že s námi pojedete dál... Příští zástavka je:

Dorota
Maďarské trio (Áron Porteleki, Daniel Makkai, David Somló). Po různých experimentech spojujících etnickou hudbu s volnou improvizací a punkem (které vyvrcholily v multimediálním díle FRIK složeným ze tří alb, dvou filmů a interaktivních stránek rozšiřujících dílo o text a audionahrávky) zahraje Dorota v duchu své poslední nahrávky s názvem „Solar the Monk“. Album se zaměřuje na metaforu mnicha. Solar the Monk je útočištěm, reflexí, zkoumáním nových způsobů a forem existence ve světě spěchajícím ke konci. V souladu s předchozími nahrávkami plnými volné improvizace se na novém albu Doroty mísí syrové a silné punkrockové zvuky se súfijskými, berberskými, mongolskými a buddhistickými vlivy.

oBora
oBora je proměnlivé uskupení, jehož členy (pro tento večer Lucie Páchová, Jakub Švejnar, Klaas Boelen, Jana Nunčič) propojuje zájem o variabilní vrstvy vnímání, naslouchání různým místům, extrémní hladiny dynamik a spojování syrových vizualit a objektů. Jejich dosavadní spolupráce se proplétá napříč různými hudebními, scénickými i audiovizuálními projekty. oBora vychází z hněvu, hluku, selhání, řevu, suchého beatu, sinusoid, apatie, fragmentárních výpovědí, plytké propagandy, patosu, teleskopických obrazů, ticha a vzájemného neporozumění. Podle obecné definice je obora kus lesa obehnaný plotem zamezujícím pohybu lidí a zvířat ven či dovnitř.

-----------------------------------------

Wakushoppu is back! After a break of about two years, we continue in the Žižkov space Punctum–Krásovka. We plan to meet every first Tuesday of the month. The first date of the 18th semester will fall on November 1.!
The new era of Wakushoppu is coming back to life - curated by Debřička & Pátra - we are happy to jump into the great Federsel & Phaerentz locomotive and we hope that you will continue the ride with us... The next stop is:

Dorota
Hungarian trio (Áron Porteleki, Daniel Makkai, David Somló). After various experiments combining ethnic music with free improvisation and punk (which culminated in the FRIK - multimedia work consisting of three albums, two films, and interactive pages expanding the work with text and audio recordings). Dorota will play in the spirit of their last album entitled "Solar the Monk". The album focuses on the metaphor of being a monk. Solar The Monk is a retreat, a reflection, the exploration of new ways and forms of existence in a world rushing to the end. Following the practice of earlier records on free improvisation, Dorota's new album blends raw and powerful punk rock sounds with Sufi, Berber, Mongolian, and Buddhist influences.

oBora
The members of oBora (Lucie Páchová, Jakub Švejnar, Klaas Boelen, Jana Nunčič) are connected by an interest in variable layers of perception, listening to different places, extreme levels of dynamics, and combining raw visuals and objects. Their collaboration intertwines across various musical, scenic, and audiovisual projects. oBora comes from anger, noise, failure, roar, dry beat, sinusoids, apathy, fragmentary statements, shallow propaganda, pathos, telescopic images, silence, and mutual misunderstanding. According to the general definition - "obora" is a piece of forest surrounded by a fence preventing the movement of people or animals in and out.

 

 

 

Dorota
 

Photos by Slava Kroilov: